محصول به سبد خرید اضافه شد
0
۰ از ۵
(از ۰ نظر)

مفاهیم ارتعاشی اعداد نوشته ی دورین ویرچو

موجود

در حین سیر در این کتاب، پیامها و توانایی هایی را جستجو کنید که اهداف، آمال و آرزوها و نیات شما را توصیف کنند.

سپس همان اعداد را به همراه پیام اگر مایلید بر روی کاغذی بنویسید و در جایی قرار دهید که مرتبا در معرض دیدتان باشد تا بتوانید بر آن تمرکز کنید.

در این کتاب تا عدد 999 گنجانده شده است. شاید متوجه شوید که برخی توالی اعداد، تعابیر مشابهی دارند بویژه آنهایی که ب هم نزدیکند. این شباهت بخاطر تحولات لطیف و گاها نامحسوسی است ک در حین تعالی معنوی، اهداف یا نیات حادث می شود

📕 مفاهیم ارتعاشی اعداد

✍🏻 دکتر #دویرین_ویرچو

تعداد
قیمت:
تومان۰

مفاهیم اعداد

معرفی کتاب:-مفاهیم اعداد

مفاهیم اعداد-کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد اثر دکتر دورین ویرچو یک کتاب مرجع است که شما را قادر میسازد.  تا مفاهیم اعدادی را که میبینید بفهمید و همچنین به شما دانش استفاده از این اطلاعات را عرضه میدارد. برای مثال ملائک با نمایش اعدادی چون ۷ اغلب شما را به گام بعدیتان هدایت میکنند. به عبارت دیگر اگر در پی برکت و فراوانی در زندگیتان هستید بر ۸ های بیشمار نظاره کنید. در حین سیر در این کتاب، پیامها و توانایی هایی را جستجو کنید که اهداف، آمال و آرزوها و نیات شما را توصیف کنند. سپس همان اعداد را به همراه پیام اگر مایلید بر روی کاغذی بنویسید و در جایی قرار دهید که مرتبا در معرض دیدتان باشد تا بتوانید بر آن تمرکز کنید.

در این کتاب تا عدد ۹۹۹ گنجانده شده.شاید متوجه شوید که برخی توالی اعداد، تعابیر مشابهی دارند . بویژه آنهایی که به هم نزدیکند. این شباهت بخاطر تحولات لطیف و گاه نامحسوسی است که در حین تعالی معنوی، اهداف یا نیات حادث میشود. برخی از آدم‌ها به ملاقات پیش‌گوها رفته‌اند، و عده‌ای علاقه‌ی شدیدی به عددشناسی دارند. اما تعداد کمی هستند که تا کنون توجه زیادی به اعداد فرشتگان نشان داده‌اند. ایده‌ی اعداد فرشتگان یک ایده‌ی جدید نیست، هرچند به تازگی محبوبیت پیدا کرده‌است. اعداد فرشتگان مجموعه‌ای از اعداد تکراری هستند- مثل ۳۳۳ یا ۱۲۱۲- که در زندگی روزانه‌ی شما، در یک ساعت، روی بیل‌بورد یا حتی در یک مجله پدیدار می‌شوند.

نقد و بررسی اجمالی:

یکی از راه‌هایی که این فرشته‌ها ممکن است برای ارتباط با ما امتحان کنند، می‌تواند همین اعداد فرشتگان باشد. این کتاب را بخوانید تا متوجه شوید که هر مجموعه از اعداد فرشتگان چه چیزی را درباره‌ی شخصیت شما ممکن است بگوید.

ﻋﺪﺩ ۶ :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﺕ ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﻭﻥ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺴﭙﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ، ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺍﻓﮑﺎﺭﺕ ﺭﻭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎﺩﯾﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎﺕ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺕ ﺭﻭ ﭘﺎﯼ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺯ ﺑﺸﻪ ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﻭﺡ ﺯﻧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﭼﺸﻤﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻤﮏ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺕ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺸﯽ .

ﻋﺪﺩ ۷ :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﭘﺲ ﺭﺍﻫﺖ ﺭﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ ﻭ ﮐﻢ ﻧﯿﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﮐﺴﯽ توجه ﻧﮑﻦ ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺗﻮ.

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ، ﻋﺪﺩﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﯼ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻏﯿﺒﯽ ﻫﺴﺖ .

ﻋﺪﺩ ۸ :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺖ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎید ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺱ ﺑﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﯽ ، ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﯼ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺵ ﺑﺎﺷﯽ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﺖ ﺑﺮﯼ ، ﻣﯿﮕﻪ ﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺍﯾﺰﻧﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯽ

ﻋﺪﺩ ۹ :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮ ﻭ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ ، ﻣﯿﮕﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺖ ﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺳﺎﻟﺘﺖ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺶ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﺵ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺖ ﺭﻭ ﻗﻮﯼ ﮐﻨﯽ ، ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﺑﺸﯽ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺳﺎﻟﺘﺖ ، ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺒﺮﺩ ﺷﻮ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻫﺴﺖ

ﻋﺪﺩ ۰ :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﯼ ﯾﮏ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺶ ﻭ ﮐﺎﻓﯿﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﮐﻨﯽ ، ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﯼ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺜﺒﺘﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﻼﻑ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﯿﻔﺘﻪ ، ﭘﺲ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩﻭ ﺩﯾﺪﯼ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ، ﭼﻮﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺖ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ

بخشی از کتاب در پروبووکس

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مفاهیم ارتعاشی اعداد نوشته ی دورین ویرچو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کالاهای مرتبط

رفتن به بالای صفحه

۰۹۳۶۲۳۹۶۵۹۰
با ما در تماس باشید

© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به فروشگاه کتاب پرو بووکس است.